,

Gjeldande planar og planar på høyring

På kommunen sin kartportal finn du kva eigedomen din er regulert til:Kartportal Austevoll

Planar som er nyleg godkjend finn de her: Godkjende planar

Vedtekne planar som er ute på høyring finn de på Austevoll kommunen sine nettsider: Austevoll kommune – planar på høyring

Nagla har fylgjande planar på høyring pr idag:

Gnr. 40, bnr. 4 m.fl. Gråsidalen
Gnr.43  Austre Storebøvågen

Plandokumenta finn de på Austevll kommune si nettside nemnd over.