Me er igang med reguleringsarbeid på eit supert bustadområde på Haugland Nord. Flotte tomtar med fantastisk sjøutsikt ! Planinitiativ og vedtak om oppstart finn du nederst.

På kommunen sin kartportal finn du kva eigedomen din er regulert til:Kartportal Austevoll

Planar som er nyleg godkjend finn de her: Godkjende planar

Vedtekne planar som er ute på høyring finn de på Austevoll kommunen sine nettsider: Austevoll kommune – planar på høyring